Traditional and Contemporary Japanese Fine Art
No.95 (Bridge) by Yukio Katsuda
  • Yukio Katsuda

  • No.95 (Bridge) , 1976

  • Lithograph
  • 14.0 " x 9.0 "
  • SOLD